Order Tickets @ Xceptionnel

Algemene Party-Voorwaarden

Exceptionnel Annulerings-rules

Voorwaarden ‘5 + 1’ actie Exceptionnel

Locker reglement

Gift Voucher:

You must agree to the terms and conditions before you can order tickets!

U dient akkoord te gaan met de voorwaarden alvorens U tickets kunt bestellen!

The purchaser acknowledges to have read and understood the terms and conditions of Exceptionnel and, by checking the box, declares to agree with them.
This agreement shall be confirmed by the payment of the reservation.
De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden van Exceptionnel en verklaart zich hierbij akkoord.
Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.